iKeyMonitor Cell Phone Spy App Awards

Aobo lọc cho Mac ảnh chụp màn hình

iKeyMonitor Video Play
top Go

Tham quan nhanh chóng để xem
Aobo lọc cho Mac ảnh chụp màn hình

Aobo lọc cho Mac tính năng

Aobo Internet lọc cho Mac là một bộ lọc web và ứng dụng bộ lọc đặc biệt được thiết kế cho người dùng hệ điều hành Mac OS X. Các tính năng lọc Mac Internet đảm bảo rằng tất cả những người dùng Mac được bảo vệ từ các trang web không mong muốn. Aobo Mac Internet lọc ghi lại các trang web truy cập ngay cả trong Chế độ duyệt web riêng tưChế độ ẩn danh. Nó cũng cung cấp tính năng chặn các chương trình trên hệ điều hành Mac OS X, mà cho phép bạn dễ dàng ngăn chặn trò chơi hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác chạy trên máy Mac của bạn.

  • Stealth Spy Làm việc trong nền
  • Block Adult Websites Chặn các trang web dành cho người lớn
  • Block Applications Chặn ứng dụng
  • Stop Games from Run Ngăn chặn trò chơi từ chạy
  • Websites Spy Đăng nhập trang web truy cập
  • Multiple Users Nhiều người dùng
  • Password Protection Bảo vệ mật khẩu
  • Import/Export Settings Xuất nhập khẩu cài đặt
  • Sync Settings with FTP Thiết đặt đồng bộ với FTP
Web Filter for Mac

Giữ an toàn trực tuyến

Bạn có muốn theo dõi và hạn chế các hoạt động internet của trẻ em để giữ cho họ an toàn trực tuyến? Là bạn nghĩ đến việc giải quyết vấn đề lạm dụng internet trong thời gian làm việc? Bạn có muốn tạo ra một môi trường an toàn mạng ở nhà hay văn phòng của bạn? Bộ lọc Internet Aobo cho Mac sẽ giúp bạn với internet lọc và các ứng dụng chặn công ăn việc làm!

Aobo lọc cho Mac ý kiến đánh giá