Λογισμικό γονικού ελέγχου διασφαλίζει την ασφαλή σε απευθείας σύνδεση

Any parent would want to make sure that their children are safe at all times. This includes the time that they spend online. As much as the internet has its advantages, there are perils out there that can really harm them. Επίσης, as much as the parents would love it, it is almost impossible to keep children from going online. The only alternative is to make sure that their online communications are done in a safe way. This why, σήμερα, parental monitoring software have become an important part of a child’s surfing experience.

What are they?

Parental monitoring software are applications that are created to oversee the general safety and well being of children as they spend time online. They can be used to restrict, or totally deny, access to certain types of information and sites.

Where can they be used?

Content control software can be used and installed on almost any, and every, device that can connect to the internet. Anything from smart phones to Mac computers have software that are specifically designed for them and can efficiently perform their tasks. They come ready to run on various operating systems and hardware configurations.

What can they do?

The basic concept behind using parental monitoring software is to keep an eye on the time that children spend surfing the internet.
But it isn’t all as simple as that. The content control software that are available on the market are so advanced that it would take quite some time to cover all of their functions and advantages. Αλλά, to mention three main ones:

  • Blocking Unwanted Sites: If well configured, most content filtering software will be able to block sites that are harmful to children. The parents should take some serious time out and make sure that they install and configure their software in the correct and optimal manner.

    Care: While the default settings may be able to cover the majority of the unwanted sites, care should be taken when having to deal with regional settings. Keywords that are used to block the sites should include those in the local language and dialect, για παράδειγμα.
  • Blocking Games: Most parents can be heard complaining about the time that their children spend playing online games. Parental monitoring software can help here too. Whether it is to block all games at certain times (to encourage children to study or spend more time outdoors) or certain games at all times (τυχερά παιχνίδια, violent or age inappropriate ones, για παράδειγμα) configurations can be set to meet all requirements.

    Care: Φυσικά, it is almost impossible to keep track of all the new games and gaming sites that pop up every day. Αλλά, if the content filtering software also has a tracking module that keeps an eye on which sites and games the children are on, it will help the parents to manually block them.
  • Reporting: All the content control software and applications that are considered to be efficient have to have a reporting mechanism. Whether it is in the form of texts sent to parentsemail addresses or mobile phones or those left on the computer itself as logs to be retrieved later, they should be accurate and state clearly all that has happened.

    Care: There is no point of having reports if the parents do not look at them. Πρέπει να παρακολουθούμε στενά και επιμελώς να περάσουν από όλες τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτούς αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τον επιδιωκόμενο σκοπό τους.

Ένα τελευταίο σημείο, Αν και μπορεί να φαίνεται σαν μια καλή ιδέα να παρακολουθείτε τα παιδιά ’ s online δραστηριότητα, η καλύτερη άμυνα είναι να τους εκπαιδεύσουμε για να σερφάρουν με ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, θα ήταν επίσης σκόπιμο να διατηρηθεί μια γραμμή ανοιχτή επικοινωνία με τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι σε θέση να πουν στους γονείς τους όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο και το άβολα καταστάσεις κάνοντας σερφ σε απευθείας σύνδεση.

Ετικέτες: , ,

Κατηγορία: Φίλτρο Mac κέντρο εκμάθησης

Προϊόντα μπορεί να σας αρέσουν